Kuvituskuva, kitaraa soittava henkilö
blue background

Musavuosi

Koulutus sopii sinulle jos

 • haluat saada valmiuksia toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen
 • haluat selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmia
 • haluat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia
 • haluat opiskella musiikkia

Yleiset opintokokonaisuudet ja niiden laajuus

 • Arjen taidot ja elämänhallinta 4 op
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot 4 op
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 4 op
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 4 op
 • Aktiivinen kansalaisuus 4 op
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 4 op
 • Suuntautumisopinnot eli Pop&Rock-linjan opintoja 29 op

Koulutuksessa edistetään opiskelijan omaehtoista oppimista sekä vahvistetaan opiskelijan elämänhallintataitoja ja valmennetaan häntä jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kansanopiston oppivelvollisuuskoulutuksen suorittaneella nuorella on valmiudet siirtyä toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen sekä myöhemmin etsiä polkunsa työelämään.

Koulutuksen kohderyhmää ovat erityisesti nuoret, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuudensuunnitelmiaan sekä parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan; ovat kiinnostuneita opiston tarjoamista suuntautumisopinnoista ja suunnittelevat alalle hakeutumista; tarvitsevat tukea ja hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta tuesta ja uudenlaisesta oppimisympäristöstä.

Koulutuksen kesto 14.8.2023-14.5.2024

Koulutuksen laajuus 53 op. Koulutus on maksuton.

Katso suuntautumisvaihtoehtoja Pop&Rock-linjan esittelystä.

Hakeminen

Sähköinen haku

Opettaja Vesa Norvanto 040-5475291
vesa.norvanto(at)rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi