Luonto-linja, vastuullisten erä- ja luontotaitojen ohjaaminen

LUONTO-linja antaa valmiuksia vastuulliseen luonnossa liikkumiseen ja eräilyyn, opastaa luonnon tuntemiseen sekä johdattaa Rovaniemen alueen luontoretkelykohteisiin. Linjalla opitaan käytännönläheisesti erä-, luonto- ja retkeilyn perustaitoja tavoitteena parantaa osallistujien kykyä ja uskallusta liikkua luonnossa. Opitaan kestävää kehitystä, luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tuottamia hyvinvointivaikutuksia.  Opiskelija saa valmiuksia erä- ja luontotaitojen ohjaamiseen. 

Koe Lapin luonto värikkäästä syksyn ruskasta kauneimpaan kaamokseen! 

Lukuvuosi 2023-2024
LUONTO-linja 15 ov, 28.8.-20.12.2023 (syysloma vko 42)

Koulutuksen sisältö:

 • Vastuullisuus ja kestävä kehitys 
 • Luonto- ja ympäristöalalla toimiminen: ihmistuntemus/itsetuntemus, turvallisuus 
 • Erätaidot, liikkuminen ja luonnossa toimiminen kaikkina vuodenaikoina (painopiste syksyssä ja alkutalvessa) 
 • Alaa koskeva lainsäädäntö 
 • Luonnossa ohjaaminen: ohjauksen perusteet 
 • Maastoretket ja retkien ohjaaminen 
 • Ryhmän johtamistaidot 
 • Kommunikaatio- ja viestintätaidot  

Luonto-linjan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta tutkinnon osa: Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ovat seuraavat:

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa luonto- ja elämystoimintaa 
 • järjestää luonto- ja elämystoimintaa huomioiden turvallisuusasiat 
 • ottaa huomioon luonto- ja elämystoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet yksilön kasvun ja yhteisöllisyyden tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä 
 • suunnitella ja järjestää retken tai leirin sekä ohjata luonnossa liikkumista 
 • suunnitella ja toteuttaa seikkailukasvatusta osana luonto- ja elämystoimintaa
 • ohjata luonto- ja elämystoimintaa eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti 
 • arvioida ja kehittää luonto- ja elämystoiminnan taitojaan 

Kustannukset

99,00 €/vko sisältää opetuksen ja lounaan.

Linjan sisältö on yhteensä 15 opintoviikkoa.
Opintoihin voi hakea opintotukea.
Lisätietoja Rovala-Opiston opintoseteliavustuksesta: Opintoseteli.

Haku 4.8.2023 mennessä

Sähköinen haku.

Lisätiedot Rovala-Opiston toimistosta p. 040 487 3010 tai rovala-opisto(at)rovala.fi