Yleisluento sekä syventävä viikonloppukurssi

ma 31.10.klo 18-20, la-su 18.-19.11.2022


Opettaja Aino Marttinen, Rovaniemi

lakimies, finanssioikeuden erikoisjuristi, HTM ja lakiasiaintoimisto Laukka Oy:n yrittäjä

Ilmoittautuminen

Yleisluento ma 31.10.2022

Klo 18.00-19.30

Hinta 10,00 €

Rovaniemen kansalaisopisto

Ilm. https://opistopalvelut.fi/rovala/course.php?l=fi&t=9565

Tai puh. 040 487 3010/ toimisto

Syventävä lyhytkurssi

la-su 19.-20.11.2022

Klo 9.00-14.00

Hinta 120,00 €

Rovala-Opisto

Ilm. https://rovala.inschool.fi/browsecourses

Tai puh. 040 487 3010/ toimisto

YLEISLUENTO, LUENNON SISÄLTÖ
ajankohta: ma 31.10. klo 18.00 – 19.30, Rovaniemen kansalaisopisto, Rovala 5, Auditorio

kesto: 2 oppituntia    Hinta: 10,00 €

EDUNVALVONTA

Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja mikä ero on yleisellä edunvalvonnalla verrattuna edunvalvontavaltuutukseen?

Miksi edunvalvontavaltuutus on tärkeä henkilön itsemääräämisoikeuden sekä oikeusturvan kannalta?

Milloin valtakirja kannattaa tehdä, kuka kannattaa valtuuttaa ja mitä asioita valtuuttaessa tulisi ottaa huomioon?

HOITOTAHTO

Mikä on hoitotahto ja miksi se on tärkeä henkilön itsemääräämisoikeuden kannalta?

Mitä hoitotahtoon voidaan kirjata?

TESTAMENTTI

Kuka perii ilman testamenttia, kenelle testamentti voidaan tehdä ja miksi tekeminen kannattaa?

Erilaisia testamenttityyppejä (mm. puolisoiden keskinäinen testamentti)

Mitä testamenttia laatiessa tulee ottaa huomioon?

Testamenttiin liittyen voidaan sivuta myös avioehtoa ja sen juridisia vaikutuksia.Aihealueita käydään läpi esimerkkien avulla. Lisäksi aikaa varataan myös kysymysten esittämiseen.

SYVENTÄVÄ LYHYTKURSSI, KURSSIN SISÄLTÖ
ajankohta: la-su 19.-20.11.2022, klo 9.00-14.00, Rovala-Opisto, Rovala 5

kesto: 10 oppituntia  Hinta: 120,00 €

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Syvennytään tarkemmin edunvalvontavaltuutuslakiin sekä muuhun juridiikkaan asiaan liittyen.

Mitä tarkoittavat vara- ja toissijainen valtuutettu sekä ulkopuolinen valtuutettu ja miksi sellaiset kannattaa nimetä

Jääviyskysymykset ja todistajat

Edunvalvontavaltakirjan merkitys tilanteessa, jossa henkilöllä on edes pienimuotoista y-tunnuksen alaista yritysomaisuutta

HOITOTAHTO

Syvennytään tarkemmin hoitotahtoon liittyvään juridiikkaan

Sivutaan myös elämänlaatutestamenttia

TESTAMENTTI

Syvennytään perintökaareen sekä muuhun juridiikkaan asiaan liittyen

Käydään tarkemmin läpi erilaisia testamenttityyppejä, niiden hyötyjä ja sitä, missä tilanteessa mikäkin testamentti on tarpeen

Millä tavoin testamentilla voi vaikuttaa perintöverotukseen?

Testamentista puhuttaessa voidaan käydä läpi avioehtoa, joka voi vaikuttaa aviopuolisoiden omaisuuden jakautumiseen

PERINTÖOIKEUS, PERUNKIRJOITUS JA PERINNÖNJAKO

Syvennytään perintöoikeuteen liittyvään juridiikkaan henkilön kuoleman jälkeen

Perunkirjoituksen toimittaminen, testamentin voimaantulo

Kuolinpesän oikeudet ja velvollisuudet

Perinnönjako ja kuolinpesän lakkaaminen

Perusteita perintöverotuksesta

Aihealueita käydään läpi esimerkkien avulla. Lisäksi aikaa varataan myös kysymysten esittämiseen.

Katso pdf-muotoinen esite