blue background

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynnin ohjaaja työskentelee opettajan työparina. Hän ohjaa oppilaita oppitunneilla ja siirtymätilanteissa koulupäivän aikana.

Tutkinnon suoritettuaan voi myös hakeutua aamu- ja iltapäiväkerhoihin ohjaajaksi.

Opinnot voi suorittaa 1-2 vuoden aikana. Kaikkien opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamien kehittamissuunnitelma (HOKS). Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksessa ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa työympäristöissä järjestettävissä näytöissä tutkinnon osittain. 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintokoulutus järjestetään 1.8.2023-30.6.2024 välisenä aikana.

Kuva opintojen sisällöstä tässä linkissä

Tutkintoon sisältyy

– Työelämäosaamista, oppimisen ohjaamista sekä tuen tarpeeseen vastaamista
– Lisäksi valittavana on aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opintoja tai koulunkäynnin ja opintojen ohjauksen ja tuen opintoja.

Valinnaisina opintoina voit suorittaa

-Kuvallisen, draamallisen tai musiikillisen ilmaisun opintoja, Kultuurisen moninaisuuden opintoja tai yhdenvertaisuuden edistämisen opintoja tai tukiviittomia.

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

ePerusteet:

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelevat voivat valmistua opinnoissaan joustavasti lukuvuoden aikana.

Hakeminen, kustannukset

Koulutukseen on jatkuva haku. Sähköinen haku

Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan mahdollismman pian hakijalla hakemuksen vastaanottamisesta. Jos et ole saanut kutsua 2 viikon kuluessa, ota yhteyttä opiston toimistoon.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoissa on jatkuva haku ja pääsy- ja soveltuvuuskokeita pidetään seuraavasti:
5.8.2024 klo 10.00 alkaen

Katso Soveltuvuuden arvioinnin perusteet

Tutkinnon hinta: 200,00 € (tutkinnon voi maksaa kahdessa erässä) Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen. Ammattitutkinnon opiskelijoille ruokailu ja opiskelutarvikkeet eivät sisälly hintaan. Opintoihin voi hakea opintotukea.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan tutktinnossa on tiettyjä terveydentilavaatimuksia, koska alalla työskennellään alaikäisten tai erilaisten tukea tarvitsevien asiakkaisen kanssa.

OPH eli opetushallitus määrittelee nämä terveydentilavaatimukset
ks. oheinen linkki Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Koulutukseen ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei terveyden tai toimintakyvyn vuoksi kykene tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön töihin.
Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, mikäli ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon opiskelua.

Lisätietoja

Anne Ollila, opettaja
040-6307262
anne.ollila(at)rovala.fi 

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi