Kuvituskuva, lapsia askartelemassa
blue background

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Koko tutkinto on mahdollisuus suorittaa 1-2 vuoden aikana, riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksessa ja työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa työympäristöissä järjestettävissä näytöissä tutkinnon osittain. Kaikkien opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon kokonaislaajuus on 150 osaamispistettä. Tutkintokoulutus järjestetään 1.8.2022-30.6.2023 välisenä aikana.

Tutkinnon osat:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
  • Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
  • Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
  • Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp
  • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp

Tutkinto suoritetaan tutkinnon osa kerrallaan. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

ePerusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5116903/reformi/rakenne

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelevat voivat valmistua opinnoissaan joustavasti lukuvuoden aikana. Todistuksia kirjoitetaan joka kuukauden kolmantena perjantaina.

Hakeminen, kustannukset

Koulutukseen on jatkuva haku. Sähköinen haku

Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan mahdollismman pian hakijalla hakemuksen vastaanottamisesta. Jos et ole saanut kutsua 2 viikon kuluessa, ota yhteyttä opiston toimistoon.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoissa on jatkuva haku ja pääsy- ja soveltuvuuskokeita pidetään seuraavasti: perjantaina 17.2. Klo 10.00.

Seuraavat soveltuvuuden arvioinnit:

pe 17.2.2023 klo 10.00

to 4.5. 2023 klo 9.00

Katso Soveltuvuuden arvioinnin perusteet

Tutkinnon hinta: 200,00 € (tutkinnon voi maksaa kahdessa erässä) Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen. Opintoihin voi hakea opintotukea.

Jos haluat suorittaa ammattitukinnon työelämässä näyttöjen kautta, ota yhteyttä koulutuksen vastaavaan opettajaan

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaisilla terveydentilavaatimuksilla edistetään turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.
Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimukset koskevat sellaisia koulutuksia, joissa opiskeluun sisältyy:
• alaikäisen turvallisuutta,
• potilas- tai asiakasturvallisuutta

Tutkinnot, jota terveydentilavaatimukset koskevat ja niiden terveydentilavaatimukset, on lueteltu OPH:n määryksessä (kts. linkki).
Opiskelijaksi liiteessä mainittuihin tutkintoihin ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin.
Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, ko. tutkinnoista, mikäli myöhemmin ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon opiskelua ko. tutkinnossa.

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/hakijan-terveys-ja-toimintakyky

Lisätietoja

Anne Ollila, opettaja
040-6307262
anne.ollila(at)rovala.fi 

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi