blue background

Vapaan sivistystyön opintolinjat

Rovala-Opiston jatko-opintoihin suuntaavat vapaan sivistystyön opintolinjat Oikeustiede, Musa, Sosionomi kestävät lukuvuoden. Linjoille on kuitenkin jatkuva haku, opintoja voi rytmittää useammalle lukuvuodelle ja opinnoista voi suorittaa myös osia: Kysy vapaita opiskelupaikkoja! Uutena opintolinjana tarjolla keväällä 2023 Lue luontoa – Luonto- ja retkeilyosaamisen linja (kesto 3 kk).

Avoimet yliopisto-opinnot ja ammattikorkeakouluopinnot ovat mahdollisuus itsensä kehittämiseen, opintopisteiden suorittamiseen ja jatko-opintoihin. Rovala-Opiston järjestämät avoimet yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnot suoritetaan pääasiassa monimuoto-opintoina yliopiston tai ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintojen sisältö ja suoritetut arvosanat vastaavat vaatimuksiltaan ja laadultaan yliopiston tai ammattikorkeakoulun varsinaista opetusta, joten suoritetut opinnot voidaan myöhemmin liittää osaksi yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja muita opintoja. 

Tutustu Rovala-Opiston sosionomi avoin AMK monimuoto-opintoihin.

Avointen yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintojen opiskelu perustuu opiskelijan omaan vastuuseen opintojen etenemisestä. Opiskelu edellyttää halua itsenäiseen kirjallisuuden lukemiseen ja kirjallisten oppimistehtävien tekemiseen tai kirjallisuuden suorittamiseen tenttimällä.

Katso oikeustieteen avoimet opinnot Oikeustieteen linjan sivulta.

Tietosuoja

Rovalan Setlementti ry käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Kaikilla asiakastietoja keräävillä Rovalan Setlementin yksiköillä on henkilötietorekistereistä ja kameravalvontarekistereistä tietosuojaselosteet, joista käyvät ilmi tietojen käyttötarkoitus ja säilytysperiaatteet. Tietosuojaselosteisiin voi tutustua nettisivuillamme ja eri yksiköiden toimistoissa. 

Rovala-Opiston tietosuojaseloste