blue background

Alennukset

Opetushallitus on myöntänyt opistolle opintoseteliavustuksen alla mainituille kohderyhmille tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Avustuksen voi saada yhteen kurssimaksuun lukukaudessa. Siihen ei voi yhdistää muita etuuksia. Opintoseteleitä on rajoitettu määrä. Seteliavustusta myönnetään niin kauan, kun seteleitä riittää. Avustukseen oikeuttavat kurssit on määritelty erikseen. Alennus on henkilökohtainen.

Kohderyhmät

1. Seniorit (väh. 63-vuotiaat) ja eläkeläiset saavat 20-40€ alennuksen kurssimaksusta, jossa maininta ”Setelikurssi”. Alle 63 v/eläkeläiskortti esitettävä.

2. Työttömät saavat 40%:n alennuksen kurssimaksusta. Todiste työttömyydestä esitettävä.

3.  Maahanmuuttajat saavat 40%:n alennuksen kurssimaksusta.

4.  Oppimisvaikeuksia kokevat saavat 40€ alennuksen syksyn ja kevään Pianonsoittoa kuvionuoteilla -kurssin kurssimaksusta.

Mikäli olet oikeutettu opintosetelialennukseen, voit tehdä ilmoittautumisen joko netissä (jätä maksu suorittamatta), toimistossa tai puhelimitse. 63 vuotta täyttäneet saavat alennuksen syntymävuoden perusteella. Mikäli olet alle 63-vuotias eläkeläinen, työtön tai maahanmuuttaja, on etuuteen oikeuttava asiakirja toimitettava opiston toimistoon. Saat alennetusta kurssimaksusta maksulinkin sähköpostiin (tai laskun postitse). Tai voit käydä suorittamassa maksun toimistoon. Alennus pitää anoa kurssin alussa. Jälkikäteen emme myönnä alennuksia.


Muu alennus:

*Sisaralennus: Yhteen kurssiin 20 % toisen lapsen opintomaksusta ja yhteen kurssiin 30 % seuraavien sisarusten opintomaksusta. Ilmoittautumisen on tapahduttava samalla kertaa.

Alennusta ei myönnetä alle 20 €:n opintomaksusta. 

Lukuvuoden 2022-2023 seniorikurssit:

Julkaistaan viikolla 30

Setelikurssit; kohderyhmänä seniorit (väh 63-vuotiaat) ja eläkeläiset, työttömät, maahanmuuttajat, oppimisvaikeuksia kokevat


Kaikukortti 

Kaikukortti oikeuttaa kortin haltijan maksuttomaan kurssiin. Kaikukortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä opiston toimistossa. Kaikukortti käy vain Kaikukortti -merkityille kursseille (2 Kaikukortti opiskelijapaikkaa/Kaikukortti -kurssi).
L
isätietoja kaikukortista myös osoitteesta: https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Yleiset-kulttuuripalvelut/Kaikukortti


Kaikukorttikursseja lukuvuonna 2022-2023 ovat:

Julkaistaan viikolla 30