Hankkeet

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet:

Tehemäkö yhesä? – Yhteisöllisyys kansalaisopistoissa

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus 2023

Hankkeen tavoitteena on selvittää opistojen tuntiopettajien yhteisöllisyyden nykytilan haasteet. Pyritään kartoittamaan tapoja yhteisöllisen toimintakulttuurin ja johtamisosaamisen kehittämiseen. Tavoitteina ovat, että henkilöstö osaa määritellä yhteisöllisyyttä heikentävät ja vahvistavat tekijät sekä tiedostaa oman roolin merkityksen opistonsa yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Rovaniemen ja Kemijärven kansalaisopistot sekä Meri-Pohjolan ja Lapin opistopiirit.

Toteutusaika: 1.08.2023 – 30.06.2025

Yhdessä! Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2023

Hankkeen aikana opistoissa suoritetaan arviointi sosiaalisesta ja pedagogisesta esteettömyydestä sekä tutkitaan saavutettavuuden merkitystä ja pohditaan erilaisia asenteellisia osallistumisen esteitä. Hankkeen aikana opistoissa tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Hanketta koordinoi Tornion kansalaisopisto ja siinä ovat mukana Rovaniemen kansalaisopisto ja 9 muuta kansalaisopistoa eri puolilta lappia.

Toteutusaika: 25.05.2023 – 30.06.2025

Lisätietoja:

Jouni Ylijääskö p. 040 487 3018 jouni.ylijaasko(at)rovala.fi

Toimisto p. 040 487 3010 rovala-opisto(at)rovala.fi