Kuvituskuva, viittomia
blue background

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala
Tutkintonimike Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii viittomakielisten, kuulo- näkövammaisten, kielihäiriöisten sekä puhevammaisten ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävissä.

On kelpoinen toimimaan mm. varhaiskasvatuksen lastenhoitajana tai kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäynnin ohjaajana.

Tutkinnon laajuus 180 osp

Kuva opintojen sisällöstä tässä linkissä

Tutkintoon sisältyy
– viittomakieltä, erilaisia kommunikointikeinoja, lasten ohjausta varhaiskasvatuksessa ja oppilaan ohjausta koulussa.

Lisäksi voit valita opintoja
– aikuisten ohjauksesta, ilmaisun ohjaamisesta, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjauksesta tai luonto- ja elämystoiminnan ohjaamisesta.

Yhteisiä opintoja (yto-opinnot) ovat:
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Tutkinnon e-perusteet (opintopolku)

Katso tutkinnon perusteet (pdf-tiedosto)

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelevat voivat valmistua opinnoissaan joustavasti lukuvuoden aikana.

Koulutukseen hakeutuminen 

Koulutukseen voit hakeutua yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Yhteishaku Opintopolussa: www.opintopolku.fi 
Peruskoulun ja lukion päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat kevään yhteishaussa 2024  
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille toukokuussa 2024.

Jatkuva haku:
Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen 

Sähköinen haku. 

Jatkuvan haun tulevat pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Kokeeseen kutsutaan erikseen sähköpostilla. Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät ovat:
23.2.2024 ja 3.5.2024 klo 9.00 alkaen

Katso: Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja soveltuvuuden arvioinnin perusteet.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan tutktinnossa on tiettyjä terveydentilavaatimuksia, koska alalla työskennellään alaikäisten tai erilaisten tukea tarvitsevien asiakkaisen kanssa.

OPH eli opetushallitus määrittelee nämä terveydentilavaatimukset
ks. oheinen linkki Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Koulutukseen ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei terveyden tai toimintakyvyn vuoksi kykene tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön töihin.
Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, mikäli ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon opiskelua.

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet. Oppivelvollisille opiskeluvälineet ja -tarvikkeet ovat ilmaisia.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Lisäksi opiston asuntolassa asuminen on maksutonta jaetussa kahden hengen huoneessa. Asuntolassa majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Pekka Pasanen, opettaja
pekka.pasanen(at)rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi