Kuvituskuva, viittomia
blue background

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala
Tutkintonimike Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja

Tutkinnon rakenne 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat (110 osaamispistettä)
– Suomalaisella viittomakielellä toimiminen (30 osp)
– Kommunikointikeinojen käyttö vuorovaikutuksen edistämisessä (20 osp)
– Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp)
– Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan oppilaan tai opiskelijan oppimisen edistäminen (20 osp) 

Valinnaiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)
– Kommunikoinnissa tukea tarvitsevan aikuisen itsenäisen suoriutumisen ohjaaminen (20 osp)
– Ilmaisun ohjaaminen (20 osp)
– Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ohjaaminen (20 osp) 

Yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
– Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) 
– Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)

Tutkinnon e-perusteet

Katso tutkinnon perusteet (pdf-tiedosto)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelevat voivat valmistua opinnoissaan joustavasti lukuvuoden aikana. Todistuksia kirjoitetaan joka kuukauden kolmantena perjantaina.

Koulutukseen hakeutuminen 

Peruskoulun ja lukion päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat kevään yhteishaussa 2023    www.opintopolku.fi 
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille toukokuussa. Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoissa on jatkuva haku ja pääsy- ja soveltuvuuskokeita pidetään seuraavan kerran perjantaina 16.9. klo 10.00.

Seuraavat soveltuvuuden arvioinnit:

pe 9.12.2022 klo 10.00

pe 17.2.2023 klo 10.00

to 4.5.2023 klo 9.00

Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa.
Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 
Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Katso: Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja soveltuvuuden arvioinnin perusteet.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaisilla terveydentilavaatimuksilla edistetään turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.
Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimukset koskevat sellaisia koulutuksia, joissa opiskeluun sisältyy:
• alaikäisen turvallisuutta,
• potilas- tai asiakasturvallisuutta tai

Tutkinnot, jota terveydentilavaatimukset koskevat ja niiden terveydentilavaatimukset, on lueteltu OPH:n määryksessä (kts. linkki).
Opiskelijaksi liiteessä mainittuihin tutkintoihin ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin.
Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, ko. tutkinnoista, mikäli myöhemmin ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon opiskelua ko. tutkinnossa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset:

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet. Oppivelvollisille opiskeluvälineet ja -tarvikkeet ovat ilmaisia.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta jaetussa kahden hengen huoneessa. Asuntolassa majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Pekka Pasanen, opettaja
pekka.pasanen(at)rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi