orange background

Mitä Rovala on?

Rovalan Setlementti ry sata vuotta logo, setlementtityötä vuodesta 1923

Rovalan Setlementti ry on voittoa tavoittelematon, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys. Rovalan Setlementti ry:n monipuoliset toimintamuodot tarjoavat jokaiselle meistä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan.

Rovalan Setlementti on Suomen toisiksi vanhin Setlementti ja se on toiminut ihmisten elämän muutoksessa mukana jo vuodesta 1923. Rovalan perusta on Lapin suurissa metsätyösavotoissa, joille tuli metsätyömiehiä kaikkialta. Tarvittiin metsätyömieskoti jonne ”jätkät” kokokontuivat ja josta he sitten lähtivät savotoille.

Sivistyksen jakaminen, sosiaalisen arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden rakentaminen ovat olleet alusta asti Rovalan Setlementin perusarvoja, mm. savotoille kuljetettiin matkakirjastoja ja kirjelähetyksiä.  Alusta asti myös kansalaisopistotoiminta on ollut Rovalan Setlementti ry:n toimintaa.

Toiminta-ajatus

Suomen Setlementti ry:n jäsenyhteisönä Rovalan Setlementti ry toteuttaa ja kehittää asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta setlementtityötä toiminta-ajatuksensa ja arvojensa mukaisesti yhteisöllisesti, vastuullisesti ja ihmiskeskeisesti. Rovalan Setlementti ry:n toimintaa ohjaa luottamus ihmiseen sekä kunnioitus yksilön oikeuksiin.

Rovalan Setlementti ry – missio 2028

Rovalan Setlementti ry – visio 2028

Rovalan Setlementti ry – arvot


Yhteisöllisyys luo puitteet niin asiakkaiden kuin myös henkilöstön osallisuudelle ja vaikutusmahdollisuuksille.  Yhteisöllisyyden kehittäminen edistää sekä asiakkaiden että henkilökunnan hyvinvointia. Yhteisöllisyyttä edistetään käytännössä muun muassa yhteisillä tapahtumilla ja ottamalla asiakkaat mukaan päätöksentekoon. Yhteisöllisyyttä voidaan tukea myös fyysisen ympäristön suunnittelulla.

Vastuullisuus näkyy eettisenä toimintana, jolloin toiminta perustuu oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen. Keskeisenä tavoitteena on laadukkaat ja asiakkaiden hyvinvointia edistävät palvelut. Asiakkaita kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai taustasta. Vastuullisuus näkyy toiminnassa myös pyrkimyksenä vähentää ympäristövaikutuksia noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita.

Yhteiskunnallisella tasolla ihmisläheisyys ilmenee hyvinvointia edistävien palvelujen tarjoamisena. Yksilötasolla ihmisläheisyys näkyy ihmissuhteiden arvostamisena ja toisten kunnioittamisena. Ihmisläheisessä ympäristössä jokainen tuntee itsensä hyväksytyksi ja kuulluksi. Arvo ilmenee käytännössä haluna auttaa ja olla tukena toiselle ihmiselle.

Rovalan Setlementti ry:n Toimintamuodot

Koulutuspalvelut

 • Rovaniemen kansalaisopisto
 • Rovala-Opisto
 • Aikuisten perusopetus

Ikäihmisten palvelut

 • Jokkakallion asumispalvelukeskus
 • Palosalmi-koti
 • Vuokratalot eläkeläisille ja erityisryhmille
 • Kiinteistö Oy Rovalan Asunnot

Sosiaaliset palvelut

 • Jokkatupa – Päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille
 • MoniNet – Monikulttuurikeskus
 • Oodi – Osallisuuskeskus
 • Riku – Rikosuhripäivystys
 • Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto

Setlementtiliitto

Setlementtiliiton logo

Olemme Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen. Suomessa toimii 32 setlementtiä eli paikallisyhdistystä.

Setlementtiliikkeen palveluksessa on runsaat 3 200 ammattilaista ja heidän kanssaan setlementtityötä tekee iso joukko vapaaehtoisia. Kaiken kaikkiaan setlementtityö koskettaa yli 117 000 suomalaista vuosittain

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin.

Setlementtiliike on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta toimintaa. Ovet ovat avoinna kaikille. ​

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita.

Lue lisää: Suomen Setlementtiliitto

Setlementtiliikkeen videoita:
Setlementti naapurina
Setlementtiliike – Kertomus rohkeudesta

Rovalan Setlementti kuuluu myös kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres).

IFS International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres logo
Rovala vuonna 1932. Kuva: Uusi Sähkövalokuvaamo, Rovaniemi
Kahvihetki Palosalmen vanhassa pirtissä 1950-luvulla. Kuva: Rovalan kokoelmat