green background

KUPO-hankkeen materiaalit

Kulttuurit yhteisillä poluilla – luonto ja osallisuus hyvinvoinnin vahvistajina (Kupo-hanke) toimi vuosina 2020-2022. Hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa eri kulttuuritaustaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien, erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden toimintaedellytyksiä, sosiaalista pääomaa, osallisuutta ja toimijuutta yhteisöllisesti luontolähtöisillä menetelmillä. Lisäksi hankkeen kautta tuotiin näkyville vaihtoehtoisia menetelmiä sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamispalveluiden tarjontaan asiakkaiden osallisuuden, hyvinvoinnin ja kotoutumisen tueksi.

Kupo oli yhteistyöhanke. Hankkeen päätoteuttaja toimi Lapin ammattikorkeakoulu (AMK) Osatoteuttajina toimivat Rovalan Setlementti ry/MoniNet, Meriva sr, Pohjantähtiopisto, Tervolan kunta ja Luonnonvarakeskus.

Lisätietoja hankkeesta löydät Lapin AMK:n nettisivuilta.