orange background

Nimetön ilmiantokanava

Rovalan Setlementti ry:ssä on otettu käyttöön sisäinen ilmiantokanava, jonne voi ilmoittaa toiminnassamme havaituista vastuuttomista toiminnoista, toiminnasta ja väärinkäytöksestä. IIlmiantokanavan löydät täältä: https://link.webropolsurveys.com/CP/2C864C06DB6812FA

Nimetön ilmiantokanava

Ilmiantokanava on tarkoitettu Rovalan Setlementin henkilöstölle. Ilmiantokanavan kautta voi ilmoittaa Rovalan Setlementin  toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, rikoksista, rikkomuksista tai laiminlyönneistä. Väärinkäytösepäily voi koskea esimerkiksi:

  • Lahjontaa
  • Korruptiota
  • Rahanpesua
  • Harmaata taloutta
  • Epäreilua kilpailua
  • Ympäristörikkomusta
  • Työturvallisuutta
  • Tietosuojaa
  • Työolosuhteita
  • Muuta epäeettistä toimintaa

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen laittomaan, epäeettiseen ja muuhun toimintaohjeidemme vastaiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Webropol Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit. Lisätietoja osoitteessa webropol.fi

Ilmiantomenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmiannot käsitellään luottamuksellisesti eikä ilmiannon tekijää voi jäljittää. Muista ottaa järjestelmästä saatu tunniste talteen itsellesi, jotta pääset katsomaan vastausta ja käsittelyprosessin etenemistä. Ilmiantoon luotua tunnusta ei voi jälkikäteen pyytää tai hakea mistään.

Väärinkäytösepäilyjen ilmiantokanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin ja lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Lisätietoa:

·  Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden… 1171/2022 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

·  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937

Huomioithan, että ilmiantokanava ei ole palautekanava vaan tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Tavanomaista palautetta voit antaa niihin tarkoitettujen kanavien kautta.

Ensisijaisesti työtehtäviin ja -olosuhteisiin liittyvät asiat on pyrittävä käsittelemään työyhteisössä keskustelemalla esihenkilöiden ja muiden asianosaisten kanssa.