green background

Jokkakallion asumispalvelukeskus

Ikäihmisten palveluja on Jokkakallion asumispalvelukeskuksessa kehitetty Rovalan Setlementti ry:n arvojen mukaisesti: asiakaslähtöisesti, avoimesti, luottaen ja yksilön oikeuksia kunnioittaen sekä yhteisöllisesti. Laadun kehittäminen on ollut vahvasti mukana jo 1990-luvulta lähtien.

Asukkaiden kokonaisvaltainen hoiva, huolenpito ja kuntouttava toiminta ovat mahdollistaneet pitkät asumisajat ja toimintakyvyn säilymisen. Vilkas kulttuuritarjonta ja luova toiminta ovat pitäneet mielen virkeänä, vaikka sairaudet muutoin rajoittavat toimintaa.

Jokkakallion asumispalvelukeskuksen tarkoituksena on edistää ja tukea vanhusten, vammaisten ja muiden eläkeläisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuottamalla ja kehittämällä yksilöllisiä palveluasunto-, ryhmäasumis- ja palvelukeskuspalveluja.

Palvelukeskus

Palvelukeskuksesta löytyvät toimistopalvelut, ateriapalvelut, fyysiset ja psykososiaaliset kuntoutuspalvelut sekä jalkahoitola.

Psykososiaalinen toiminta sisältää virikkeellistä pienryhmätoimintaa talossa asuville ja ulkopuolisille eläkeläisille.

Viikko-ohjelma sisältää keskusteluryhmiä, tarinatuokioita, takkahetkiä ja juhlia. Vapaaehtoistyöntekijät ovat toiminnassa mukana. Mummon Kammari, johon ovat tervetulleita myös talon ulkopuoliset ikäihmiset, kokoontuu maanantaisin klo 13.00 alkaen.

Jokkakallion ruokala Kapusta tuottaa ateriapalvelut Jokkakallion asumispalvelukeskuksen asukkaille ja henkilökunnalle

Rovaniemen kaupungin kirjasto ylläpitää palvelutalossa siirtokokoelmaa, joka mahdollistaa kirjastopalvelujen sujuvan käytön.

Fysioterapiassa ohjataan ikääntyviä ja ikäihmisiä omaehtoiseen liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä annetaan kuntoutusta lääkärin lähetteellä tai ilman.

Jalkahoitopalvelut  tuottaa Kauneus- ja Jalkahoitola Oceana, Outi Ollila puh. 044 5505 914

Kotihoidon palveluasunnot

Vuodesta 1993 Jokkakallion palvelutalo on tarjonnut oman kodin turvallisessa ympäristössä, jossa apua on aina tarvittaessa saatavilla. Palvelutalossa on 36 asuntoa, joista 30 on yksiöitä (40 m²) ja loput 6 kaksioita (50 m²). Kaikki asunnot ovat inva-mitoitettuja ja ne on varustettu turvapuhelimilla.

Asukkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset kotihoitopalvelut Jokkakallion kotihoidosta.

Palveluasunnoissa voi asua joko Rovaniemen kaupungin myöntämällä palvelusetelillä tavallisessa palveluasumisessa tai itse maksavana asukkaana. Itse maksavana asukkaana voi saada kunnalta palvelusetelin kotihoitopalveluiden ostamiseen.

Lisätietoja antavat vastaavahoitaja Jenna Körkkö puh. 040 487 3020, vastaava hoitaja Hanna Saukko puh. 040 629 7277 hoitajat puh. 040 487 3025, toimistosihteeri Petri Poraharju, puh. 040 487 3021.

Kotihoito

Kotihoito perustuu ennalta laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota tarkistetaan tilanteen muuttuessa tarpeen mukaan, vähintään kerran vuodessa. Kotihoito voi olla jatkuvaa tai tilapäistä ja se voi sisältää sekä sairaanhoitajan että lähihoitajan antamaa palvelua, esim. lääkehoitoa, kylvetysapua, ruokailuapua ja viikkosiivousta.

Lisätietoja antavat  vastaavahoitaja Jenna Körkkö puh. 040 487 3020, vastaavahoitaja Hanna Saukko puh. 040 629 7277 tai hoitajat puh. 040 487 3025

Lääkäripalvelut tulevat Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksesta.

Hakeutuminen asukkaaksi

Katso hakuohjeet

Tietosuoja

Rovalan Setlementti ry käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Kaikilla asiakastietoja keräävillä Rovalan Setlementin yksiköillä on henkilötietorekistereistä ja kameravalvontarekistereistä tietosuojaselosteet, joista käyvät ilmi tietojen käyttötarkoitus ja säilytysperiaatteet. Tietosuojaselosteisiin voi tutustua nettisivuillamme ja eri yksiköiden toimistoissa.

Kotihoidon tietosuojaseloste