Viisi iloista opiskelijaa
blue background

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Suomen kielessä pyritään saavuttamaan toimiva peruskielitaito (B1), jotta työskentelyyn tai opiskeluun Suomessa tarjoutuisi enemmän mahdollisuuksia.Tavoitteena on saada myös tarvittavat tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.

Kursseille voi hakeutua Te-toimiston kautta. Te-toimiston asiantuntijat ohjaavat asiakkaansa sopivaan ryhmään. Tavallisesti opiskelijat käyvät ensin lähtötason arvioinnissa, jotta heidät voidaan ohjata oikeantasoiselle kurssille ja polulle.

Tällä hetkellä vaihtoehtoisia polkuja on kaksi. Opiskelija voidaan ohjata joko nopeammin tai hitaammin etenevälle polulle, joiden sisältöpainotukset ovat samat, mutta opetusmateriaali ja -menetelmät on valikoitu erilaisille oppijoille. Koulutus kestää tavallisesti noin vuoden. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota tarkennetaan koulutuksen aikana.

Kotoutumiskoulutus on työelämäpainotteista. Koulutuksiin sisältyy ohjattuja työssäoppimisjaksoja, joiden aikana on tilaisuus tutustua suomalaisen työelämän käytäntöihin ja oppia työssä tarvittavaa kielitaitoa. Kurssien aikana voi tutustua myös itseä kiinnostavan ammatilliseen koulutukseen. Työelämässä tarvittavien passi- ja korttikoulutusten suorittaminen on mahdollista.

Kotoutumiskoulutuksesta opiskelijat hakeutuvat tavallisimmin työelämään tai ammatilliseen koulutukseen.

Lisätietoja

Henna Palovaara
Aikuisten perusopetuksen ja kotoutumiskoulutuksen vastaava opettaja
040 8295734

Rovala-Opiston toimisto
040 4873010