blue background

Lastenohjaaja

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Tutkintonimike Lastenohjaaja 

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Lastenohjaaja on kelpoinen toimimaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Tutkinnon laajuus 180 osp

Kuva opintojen sisällöstä tässä linkissä

Tutkintoon sisältyy
– Ammatillisia vuorovaikutustaitoja, lasten hoitoa varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja perheiden kanssa toimimista.

Lisäksi voit valita opintoja
– Ilmaisun ohjaamisesta, luonto- ja elämystoiminnan ohjaamisesta, tuen tarpeisen ohjaamisesta tai tukiviittomista

Yhteisiä opintoja (yto-opinnot) ovat:
– Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
– Matemaattis- lunnontieteellinen osaaminen
– Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon e-perusteet (Opintopolku)

Katso tutkinnon perusteet (pdf-tiedosto)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelevat voivat valmistua opinnoissaan joustavasti lukuvuoden aikana.

Koulutukseen hakeutuminen 

Koulutukseen voit hakeutua yhteishaun tai jatkuvan haun kautta.

Yhteishaku Opintopolussa: www.opintopolku.fi 
Peruskoulun ja lukion päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat kevään 2024 yhteishaussa    
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille toukokuussa 2024.

Jatkuva haku:
Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen 

Sähköinen haku. 

Jatkuvan haun tulevat pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Kokeeseen kutsutaan erikseen sähköpostilla.  Seuraava pääsy- ja soveltuvuuskoepäivä:
5.8.2024 klo 10.00 alkaen

Katso: Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja soveltuvuuden arvioinnin perusteet.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Kasvatus- ja ohjausalan tutktinnossa on tiettyjä terveydentilavaatimuksia, koska alalla työskennellään alaikäisten tai erilaisten tukea tarvitsevien asiakkaisen kanssa.

OPH eli opetushallitus määrittelee nämä terveydentilavaatimukset
ks. oheinen linkki Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Koulutukseen ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei terveyden tai toimintakyvyn vuoksi kykene tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön töihin.
Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, mikäli ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon opiskelua.

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet. Oppivelvollisille opiskeluvälineet ja -tarvikkeet ovat ilmaisia.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. Lisäksi opiston asuntolassa asuminen on maksutonta jaetussa kahden hengen huoneessa. Asuntolassa majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Sari Laatikainen, ammatillisen koulutuksen vastaava opettaja
040-718 0085
sari.laatikainen(at)rovala.fi

Sanna Hoisko, opettaja
040-8253566
sanna.hoisko(at)rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi