Kuvituskuva, leikkivä lapsi päiväkodissa
blue background

Lastenohjaaja

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Tutkintonimike Lastenohjaaja 

Tutkinnon rakenne 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat (110 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)

Yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)

Tutkinnon e-perusteet

Katso tutkinnon perusteet (pdf-tiedosto)

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelevat voivat valmistua opinnoissaan joustavasti lukuvuoden aikana. Todistuksia kirjoitetaan joka kuukauden kolmantena perjantaina.

Koulutukseen hakeutuminen 

Peruskoulun ja lukion päättäneet ja ilman tutkintoa olevat hakevat kevään yhteishaussa 2023    www.opintopolku.fi 
Pääsy- ja soveltuvuuskoe (maksuton) järjestetään kaikille yhteishaussa hakeneille toukokuussa. Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoissa on jatkuva haku ja pääsy- ja soveltuvuuskokeita pidetään seuraavasti: perjantaina 17.2. klo 10.00

Seuraavat soveltuvuuden arvioinnit:

pe 17.2.2023 klo 10.00

to 4.5.2023 klo 9.00

Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakeutua jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa.
Voit hakea jatkuvan haun kautta suoraan oppilaitokseen. Sähköinen haku. 
Soveltuvuuden arviointi järjestetään kaikille jatkuvan haun kautta hakeneille erikseen sovittavana ajankohtana. Arviointiajankohta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Katso: Pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja soveltuvuuden arvioinnin perusteet.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Tutkintokohtaisilla terveydentilavaatimuksilla edistetään turvallisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.
Tutkintokohtaisia terveydentilavaatimukset koskevat sellaisia koulutuksia, joissa opiskeluun sisältyy:
• alaikäisen turvallisuutta,
• potilas- tai asiakasturvallisuutta

Tutkinnot, jota terveydentilavaatimukset koskevat ja niiden terveydentilavaatimukset, on lueteltu OPH:n määryksessä (kts. linkki).
Opiskelijaksi liiteessä mainittuihin tutkintoihin ei voida ottaa hakijaa, mikäli hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä tutkinnon suorittamiseen tai opiskeluun liittyviin käytännön tehtäviin.
Myös jo opiskelemassa olevalta opiskelijalta voidaan opiskeluoikeus perua, ko. tutkinnoista, mikäli myöhemmin ilmenee, ettei opiskelija ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä jatkamaan tutkinnon opiskelua ko. tutkinnossa.

Opiskelu ja kustannukset

Kaikille koulutuksen aloittaville opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka määrittää henkilökohtaisen opiskelupolun.  

Opetus ja tutkinnon suorittaminen on Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon johtavassa koulutuksessa maksutonta. Opiskelija maksaa kuitenkin itse osan opiskelukustannuksista, esim. oppikirjat sekä omaan käyttöön tulevat opiskeluvälineet ja -tarvikkeet.

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Lisäksi kyseisinä päivinä opiston asuntolassa asuminen on maksutonta jaetussa kahden hengen huoneessa ja majoittuville kuuluu opiston tarjoama muu maksuton päivittäinen ruokailu.

Opintoihin voi hakea opintotukea. Oppilaitoksella on asuntola.

Lisätietoja

Sari Laatikainen, ammatillisen koulutuksen vastuuopettaja
040-718 0085
sari.laataikainen(at)rovala.fi

Sanna Hoisko, opettaja
040-8253566
sanna.hoisko(at)rovala.fi

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi