green background

Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on lakisääteinen ja kätevä tapa kunnalle järjestää palveluja oman tuotannon ja ostopalvelujen rinnalla.

Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia hyvinvointialueeen palveluja voidaan järjestää palvelusetelillä. Tällöin palveluiden tuottamisesta vastaavat hyvinvointialueen hyväksymät yksityiset palveluntuottajat hyvinvointialueen oman palvelutuotannon rinnalla. 

Hyvinvointialue voi myöntää kuntalaiselle maksusitoumuksen, eli palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Kuntalainen voi näin valita itse, kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä kuntalaisen valinnanvapautta, parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. 

Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Palveluasuminen

Ikäihminen voi hakeutua Lapin hyvinvointialueen myöntämällä palvelusetelillä joko palveluasumiseen Jokkakallion palveluasuntoihin tai ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ryhmäkoti Ainola-Arvolaan tai Muistolaan. Palvelusetelillä saaman palvelun sisältö on kuvattu Lapin hyvinvointialueen kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirjassa.