green background

Palveluseteli

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on lakisääteinen ja kätevä tapa kunnalle järjestää palveluja oman tuotannon ja ostopalvelujen rinnalla.

Palveluseteli perustuu palvelusetelilakiin, jonka mukaan monia kunnan palveluja voidaan järjestää palvelusetelillä. Tällöin palveluiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat kunnan oman palvelutuotannon rinnalla. 

Kunta voi myöntää kuntalaiselle maksusitoumuksen, eli palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Kuntalainen voi näin valita itse, kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin. Palvelusetelin tarkoituksena on lisätä kuntalaisen valinnanvapautta, parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta sekä edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. 

Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Palveluasuminen

Ikäihminen voi hakeutua Rovaniemen kaupungin myöntämällä palvelusetelillä joko tavalliseen palveluasumiseen Jokkakallion palveluasuntoihin tai tehostettuun ympärivuorokautiseen palveluasumiseen ryhmäkoti Ainola-Arvolaan tai Muistolaan. Palvelusetelillä saaman palvelun sisältö on kuvattu Rovaniemen kaupungin Kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirjassa.