Lisätietoja kielten suunnittelijaopettaja Mervi Kutuniva p. 040 487 3015 tai etunimi.sukunimi@rovala.fi


Kaikilla kielikursseilla pyritään käytännön kielitaitoon, jolla selviää arkielämän tilanteissa. Useimpien kurssien painopistealue on puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä, ellei kurssikuvauksessa ole erikseen mainittu muuta painopistealuetta. Kurssit pohjautuvat yleisten kielitutkintojen (Yki) aiheisiin ja kielenkäyttötilanteisiin. Kielikursseilla saa tietoa myös kielialueen tavoista, käytänteistä, kulttuurista ja yhteiskunnallisista oloista
sekä ajankohtaisista tapahtumista.


Kielikurssien valinta
Perustason kursseilla opiskellaan ääntämistä ja keskeistä sanastoa, jolla tarkoitetaan jokapäiväisen elämän asioista tai tapahtumista puhuttaessa tarvittavia sanoja. Lisäksi opiskellaan rakenteita kuten esim. sanojen perustaivutusta, väite-, kysymys- ja kieltolauseiden tekemistä ja verbiaikamuotoja. Perustason kurssit vastaavat peruskoulun, keskikoulun tai (osittain) lukion lyhyen kielen kursseja.

Yleisten kielitutkintojen taitotaso 1-2 (=yleiseurooppalainen viitekehys A1-A2).
Keskitason kursseilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittuja taitoja, laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhevalmiutta ja puheen ymmärtämistä. Ne sopivat perustason taidot, peruskoulun tai keskikoulun taidot hallitseville tai lukion oppimäärän kertaukseksi.

Yleisten kielitutkintojen taitotaso 3-4 (=yleiseurooppalainen viitekehys B1-B2).
Ylimmän tason kursseilla ylläpidetään jo opittuja taitoja ja opiskellaan kielen semanttisia vivahde- ja tyylieroja, sanontoja ja kielikuvia. Ne sopivat lukion pitkän kielen oppimäärän hallitseville.

Yleisten kielitutkintojen taitotaso 5-6 (=yleiseurooppalainen viitekehys C1-C2).


Räätälöity myyntipalvelukoulutus
Yritysten, yhdistysten, seurojen yms. on mahdollista tilata myös räätälöityä kielikoulutusta yhdelle tai useammalle henkilölle omien toivomusten mukaisesti. Tiedustelut kielten suunnittelijaopettaja Mervi Kutuniva p. 040 487 3015 tai etunimi.sukunimi@rovala.fi