Haittoja vähentävää ja osallisuutta edistävää päihdetyötä

Avoin kohtaamispaikka sinulle, joka elät tai olet elänyt päihdemaailmassa.

Oodin oman terveydenhoitajan vastaanotto arkisin aukioloaikoina tai muuna sovittuna aikana, lääkärin vastaanotto tiistaisin klo 13-15.

Kaikenlaisesta syrjinnästä ja väkivallasta vapaa alue.

Voit asioida nimettömänä.

Erilaisissa elämänpulmissa sekä esimerkiksi sosiaaliturvaan ja asumiseen liittyvissä asioissa Oodin oman sosiaalityöntekijän vastaanotto arkisin aukioloaikoina tai muuna sovittuna aikana.

Oodin liikkuva sosiaali- ja terveysneuvonta jalkautuu kadulle, kotiin ja palveluihin.

Sinulla on mahdollisuus oman mielenkiintosi mukaan osallistua esim. retkiin, tapahtumiin ja ryhmiin tai vaikka käydä vain kahvilla.

Tavoitteena ehkäistä huumeiden käytön sosiaalisia, kulttuurisia ja terveydellisiä haittoja sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Jokaisen tulee saada aidosti kuulua yhteiskuntaamme ja tuntea, että voi itse vaikuttaa

Osallisuuskeskus OODI on hankepohjaisena vuosina 2019-2021 yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa kehitetty huumeiden käytön haittoja vähentävä toiminta- ja palvelukonsepti erityisesti ruiskuhuumeita käyttäville tai aiemmin käyttäneille. Käytännössä OODI on talo, joka tarjoaa kohderyhmälleen erilaista yhteisöllistä toimintaa, psykososiaalista tukea sekä terveyspalveluita.

OODI-konseptin tavoitteena on edistää huumeita käytävien omaehtoista ja omista tarpeista lähtevää osallistumista ja osallisuutta sekä syrjäytymisen vastaista toimintaa, koettua hyvinvointia ja autonomiaa sekä vähentää huumeiden käyttöön liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia ja terveydellisiä haittoja. Tavoitteeseen pyritään juurruttamalla ja edelleen kehittämällä erilaisia vertaistoiminnan malleja sekä vertaisten ja ammattilaisten yhteistoimintamalleja. Pyrkimyksenä vertaistoiminnalla on yhteistyössä Oodin ammattilaisten kanssa tavoittaa ja houkutella pohjoisen alueen huumeita käyttäviä henkilöitä, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkopuolella eläviä tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä Oodissa järjestettävän toiminnan piiriin ja tarpeen mukaisiin muihin palveluihin. Tavoitteeseen pyritään myös kehittämällä ja tarjoamalla nimettömyyteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvia matalan kynnyksen osallisuutta ja terveyttä edistäviä palveluita ja toimintaa.

Toimintaa rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA sekä Lapin hyvinvointialue. Toiminnan koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa Rovalan Setlementti ry.