orange background

Osallisuuskeskus OODI

Osallisuuskeskus OODI on hankepohjaisena vuosina 2019-2021 yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa kehitetty huumeiden käytön haittoja vähentävä toiminta- ja palvelukonsepti erityisesti palveluiden ulkopuolella oleville ruiskuhuumeita käyttäville.

Käytännössä OODI on talo, joka tarjoaa erilaista yhteisöllistä toimintaa, psykososiaalista tukea sekä terveyspalveluita erityisesti huumeita käyttäville tai aiemmin käyttäneille. Varsinaisen hankekauden päättymisen jälkeen vuodesta 2022 eteenpäin toimintaa ja palveluita on tarkoitus juurruttaa ja edelleen kehittää osaksi muuta palvelujärjestelmää sekä Rovalan Setlementti ry: toimintaa. 

OODI-konsepti koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat

1) järjestölähtöiseen auttamistyöhön sekä kansalaistoimintaan perustuva osallisuuden edistämisen kokonaisuus sekä

2) mm. tartuntatautiasetukseen perustuva terveysneuvonnan ja -palveluiden kokonaisuus. Osallisuuskokonaisuutta rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja terveysneuvonnan kokonaisuutta Rovaniemen kaupunki. Toiminnan suunnittelusta, koordinaatiosta ja toteutuksesta vastaa Rovalan Setlementti ry.

Toimintaa rahoittavat Veikkaus sekä Rovaniemen kaupunki.

Osallisuuskeskus OODI
Kansankatu 13 (katutaso)
96100 Rovaniemi
oodi@rovala.fi, puh. 040 154 9973

Lue lisää: oodi.rovala.fi