Terveyspalvelut

Oodin terveyspalvelut on tarkoitettu kaikille huumeita käyttäville sekä toipuville ja ovat maksuttomia.


Terveyspalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja minimoida huumeiden käyttöön liittyviä riskejä, kuten erilaisia tulehduksia, tartuntatauteja, sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia sekä tarjota käyttäville henkilöille terveyden- ja sairaanhoidon palveluita helposti saavutettavasti ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Terveyspalveluja toteutetaan erikseen ilmoitettuina aukioloaikoina. Ajankohtaiset aukioloajat löytyvät Oodin Facesta ja Instasta.

Pistosvälineiden vaihtotoiminta

 • Oodissa vaihdetaan tiistaisin ja perjantaisin pistoshuumeiden käytössä tarvittavia puhtaita ja steriilejä käyttövälineitä. Muina päivinä akuuttiin tarpeeseen on saatavilla 10 kpl käyttövälinesetit sisältävän päivystyspakkauksen. Neuvonta- ja vaihtopisteen aukioloajat löydät Oodin Facesta ja Instasta.
 • Neuvonta- ja vaihtotoiminnalla pyritään ehkäisemään erilaisia suonensisäiseen käyttötapaan tai muutoin huumeiden käyttöön liittyviä veriteitse tarttuvia tauteja, kuten hepatiitteja ja HI-virusta. Samalla pyritään torjumaan myös muita mahdollisia suonensisäiseen käyttötapaan ja muuhun käyttöön liittyviä terveydellisiä riskejä ja haittoja.
 • Pistosvälineiden vaihtotoimintaa toteutetaan aina yhdessä työntekijän antaman terveysneuvonnan ja -ohjauksen kanssa.
 • Vaihtotoiminnassa voi asioida nimimerkillä.

HCV ja HIV -pikatestaus, HCV-tutkimus ja hoito

 • Oodissa asiakkailla on mahdollisuus erikseen ilmoitettuina aukioloaikoina hepatiitti C- ja HIV -pikatestaukseen.
 • Pikatestaukseen voi osallistua nimettömänä.
 • Positiivisissa HIV-löydöksissä testattavalle järjestetään varmistustestaus ja jatkohoitoon pääsy julkiseen terveydenhuoltoon Oodin työntekijän toimesta.
 • Hoitoonohjauksen aikana varmistetaan, että asiakas saa tarvittavan tuen koko testausprosessin ajan. Yksin ei asiansa kanssa tarvitse jäädä.
 • Positiivisessa HCV -löydöksessä varmistustutkimukset sekä hoito toteutetaan potilaan toiveen mukaan joko Oodissa tai toisessa hoitoa tarjoavassa julkisen terveydenhuollon yksikössä.

Rokotustoiminta

 • Oodin asiakkailla on mahdollisuus aukioloaikoina tai muuna sovittuna aikana saada hepatiitti A- ja  B -yhdistelmärokote sekä muita tarkoituksenmukaisia kansallisen rokotusohjelman mukaisia rokotteita.
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeen mukaan hepatiitti A- ja B -rokotteen saavat kansallisen rokotusohjelman osana ilmaiseksi ruiskuhuumeiden käyttäjät, ruiskuhuumeita käyttävien läheiset, kuten perheenjäsenet, asuinkumppanit ja seksikumppanit sekä miehet, joilla on seksiä miesten kanssa.
 • Rokotusten saaminen edellyttää asiakkaalta henkilötietojen antamista Oodin työntekijälle. Rokotustoiminnan toimenpiteet merkitään Lapin hyvinvointialueen  potilastietojärjestelmään.

Seksuaaliterveyden edistäminen ja raskauden ehkäisy

 • Oodin asiakkailla on mahdollista saada seksuaaliterveyteen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja koulutusta.
 • Osana seksuaaliterveyden edistämistä Oodissa on mahdollista myös saada neuvontaa ja ohjausta raskauden ehkäisyyn.
 • Oodin asiakkailla on mahdollista saada ilmainen ehkäisy.
 • Käytettävät ehkäisyvälineet ja muu raskaudenehkäisytoiminta toteutetaan Lapin hyvinvointialueen olemassa olevan raskaudenehkäisysuunnitelman mukaan huomioiden Oodin asiakkaiden erityistarpeet.

Terveydenhoitajan vastaanotto

 • Asiakkailla on mahdollisuus asioida terveyteen ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa Oodin terveydenhoitajan vastaanotolla. 
 • Vastaanotolla voi asioida ajanvarauksella ja aukioloaikojen puitteissa nonstoppina.  Ajankohtaiset aukioloajat löytyvät Oodin Facesta ja Instasta
 • Terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollisuus mm. HCV- ja HIV-pikatestaukseen sekä hepatiitti A- ja B -yhdistelmärokotteen saamiseen. Oodissa tehdään myös C-hepatiitin hoidontarpeen arviointia sekä toteutetaan C-hepatiitin hoitoa hoitosuositusten mukaisesti. Tämän lisäksi vastaanotolla pääsee tarpeenmukaisen terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään seuranta- ja mittaustoimintaan. Myös seksuaaliterveyteen ja ehkäisyyn liittyvä neuvonta ja ohjaus ovat osa terveydenhoitajan toimintaa.
 • Terveydenhoitajan vastaanotolla on mahdollista asioida nimettömänä lukuun ottamatta rokotuksia, hoitoonohjausta ja terveyden seurantaa vaativissa tilanteissa, joista asiakkaan suostumuksella tehdään toimenpidekirjaukset Lapin hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään. Ilman suostumusta toimenpiteitä ei voida suorittaa.

Lääkärin vastaanotto

 •  Oodin asiakkailla on mahdollista asioida terveyteen- ja sairaanhoitoon liittyvissä asioissa oman lääkärin vastaanotolla. Lääkemääräyksien uusimista tai PKV -lääkemääräyksiä ei ole mahdollista saada Oodin lääkärin vastaanotolla.
 • Lääkärin vastaanottoa toteutetaan erikseen ilmoitettuina aukioloaikoina. Ajankohtaiset aukioloajat löytyvät Oodin Facesta ja Instasta. Vastaanotolla voi asioida ajanvarauksella tai aukioloaikojen puitteissa nonstoppina.
 • Lääkärin vastaanotolla on mahdollista saada raskauden ehkäisyyn liittyviä ehkäisykierukoiden ja -kapseleiden asetuksia ja poistoja.
 • Lääkärin vastaanotolla on mahdollista asioida nimettömänä lukuun ottamatta rokotuksiin liittyviä toimenpiteitä tai hoitoonohjausta ja terveyden seurantaa vaativissa tilanteissa, joista asiakkaan suostumuksella tehdään toimenpidekirjaukset Lapin hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään. Ilman suostumusta toimenpiteitä ei voida suorittaa.

Jalkautuva toiminta

 • Oodin liikkuva yksikkö toteuttaa sosiaali-ja terveysneuvontaa jalkautumalla koteihin, kaduille ja palveluihin. Jalkautumista järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin.
 • Ensisijaisena tarkoituksena jalkautuvalla toiminnalla on pyrkiä tavoittamaan myös sellaiset pistämällä huumeita käyttävät henkilöt, jotka eivät halua tai kykene käyttämään olemassa olevia haittoja vähentäviä palveluita tai jotka kokevat hyötyvänsä Oodin tuesta asioidessaan muualla palveluissa.
 • Jalkautuvassa toiminnassa asioidaan nimettömänä eikä asioiminen edellytä olemassa olevaa asiakkuutta Oodiin.