orange background

Vapaaehtoistyö

Rovalan Setlementti ry tarjoaa mielenkiintoisia vaihtoehtoja vapaaehtoistyöntekijöille. Vapaaehtoistyötä tehdään eri sektorilla: ikäihmisten parissa, rikosuhripäivystyksessä, sovittelutoiminnassa sekä maahanmuuttajatyössä.

Ikäihmisten palvelut

Vapaaehtoiset hoitavat asukkaan kanssa eri asioita sekä ulkoilevat ja seurustelevat asukkaan kanssa. Vapaaehtoiset voivat myös järjestää asukkaille erilaisia tapahtumia ja retkiä yhdessä henkilökunnan kanssa.

Toivomme, että vapaaehtoisella on jokin tehtävään suunnattu koulutus, esim. Neuvokkaan tai SPR:n vapaaehtoistyön koulutus. Koulutusta on järjestetty myös Jokkakalliossa SPR:n kouluttajan toimesta.

Lisätietoja: hyvinvointipalvelujen johtaja Tuija Saarelainen-Stark 040 487 3026 tai etunimi.sukunimi@rovala.fi

Lue lisää Rovalan palveluista ikäihmisille

Rikosuhripäivystys (RIKU)

RIKUn vapaaehtoiset/tukihenkilöt päivystävät valtakunnallisessa auttavassa puhelimessa ja juristin puhelinneuvonnassa sekä vastaavat Rikunetin kysymyksiin. Vapaaehtoiset toimivat myös henkilökohtaisina tukihenkilöinä rikoksen uhreille, näiden lähiomaisille ja rikosasiassa todistaville henkilöille.

Kelpoisuusvaatimuksena vapaaehtoistyölle edellytetään RIKUn peruskurssia tai Todistajan tuki -kurssia. Henkilön pitää sitoutua RIKUn eettisiin periaatteisiin ja tehdä vaitiolositoumus. Täydennyskoulutuksia järjestetään noin 4-6 kertaa vuodessa, minkä lisäksi on valtakunnallisia ja paikallisia seminaareja sekä tukihenkilöiden työnohjauksia.

Lisätietoja: aluejohtaja Päivi Alanne-Kunnari, puh. 0400 979 175 tai etunimi.sukunimi@rovala.fi

Lue lisää rikosuhripäivystyksestä

Sovittelu

Vapaaehtoiset sovittelijat hoitavat sovittelualoitteita sovittelulain mukaisesti sovittelutoimiston ohjauksessa ja valvonnassa. Sovittelijat järjestävät osapuolille neuvottelun/neuvotteluja ja sovittelevat puolueettomasti. Tarkoituksena on löytää sovittelun osapuolia tyydyttävä ratkaisu konfliktitilanteeseen. Sovittelutoimisto ohjaa ja valvoo sovittelutoimintaa.

Sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson ja jolla on muutoin sellainen koulutus, taito ja kokemus, joita tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää (laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta 2005/1015).

Lisätietoja: sovittelutoiminnan vastaava Minna Keränen, puh. 040 829790 tai etunimi.sukunimi@rovala.fi

Lue lisää sovittelutoiminnasta

Monikulttuurinen vapaaehtoistoiminta


Monikulttuurikeskus MoniNetin vapaaehtoiset ovat mukana monipuolisessa maahanmuuttajien kotoutumista tukevassa toiminnassa. Vapaaehtoiset voivat esimerkiksi olla mukana erilaisten tapahtumien, teemailtojen ja retkien järjestämisessä, antaa henkilökohtaista ohjausta tai läksyapua tai toimia maahanmuuttajien kotokavereina tai toiminnallisten ryhmien ohjaajina. Vapaaehtoisen kanssa mietitään ja räätälöidään yhdessä hänelle sopiva tehtävä.

Järjestämme vähintään kerran vuodessa monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen, johon osallistumalla saat hyvät valmiudet vapaaehtoisena toimimiseen. Koulutuksen käyminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan voit hakeutua mukaan toimintaan milloin tahansa. Perehdytämme kaikki vapaaehtoiset tehtäviinsä ja tarjoamme toiminnan tueksi koulutuksia, vertaistapaamisia ja virkistystä.

Lisätietoja: Amina El Khattabi 040 559 6564, amina.elkhattabi(at)rovala.fi 
Anne Aspelund 040 555 4296, anne.aspelund(at)rovala.fi

Lue lisää monikulttuurisesta vapaaehtoistoiminnasta