Tämä 28.2.2024 päivitetty saavutettavuusseloste koskee Rovalan Setlementin digipalveluja.

Verkkopalvelujamme koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Laki edellyttää, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Saavutettavuus verkkopalveluissa tarkoittaa, että verkkosivut ja sovellukset ovat sellaisia, että niitä voi käyttää teknisten apuvälineiden avulla ja niiden sisältö on selkeää ja ymmärrettävää. Saavutettavuus tulee ottaa huomioon kaikessa verkkosisältöjen ja -palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

Rovalan Setlementti pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujensa saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto ja sosiaalisen median kanavamme täyttävät pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Pyrimme tuottamaan saavutettavia sosiaalisen median verkkosisältöjä niiltä osin, kuin se on valituissa kanavissa mahdollista.

Poikkeukset

Osa verkkopalveluissa olevista tiedostoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Tällaisia ovat esim. pdf-muotoiset esitteet ja opinto-oppaat. Suurin osa videotiedostoista on saavutettavia, mutta verkkopalveluissa on mukana ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joissa ei ole tekstitystä. Sivuilla olevista kuvista saattaa puuttua vaihtoehtoinen teksti tai teksti ei ole riittävän kuvaava.

Palaute

Jos huomaat saavutettavuuteen liittyvän ongelman Rovalan Setlementin verkkopalvelussa, lähetä meille palautetta https://rovala.fi/yhteystiedot/

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/kayttajan-oikeudet/

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000