green background

Verso-hankkeen materiaalit

Kumppanuushanke verso toimi vuosina 2009 – 2013. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa ja kehittää yksilöllisesti räätälöityjä kotouttavia toimenpiteitä. Hanke tuotti materiaalipaketin maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaukseen. Hanke loi uusia verkostoja maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi kolmannen sektorin, toimijoiden ja yritysten kanssa. Hanke myös tiedotti monikulttuurisuusasioista ja edisti suvaitsevaisuutta.

Verso oli Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittajia olivat ELY-keskus, ESR ja Rovaniemen kaupunki.
Tähän on koottu Kumppanuushanke Verson tuottamaa materiaalia. Materiaalit on jaettu neljään osaan:

  • arkielämä (Kotostartti)
  • suomen kielen ohjaus
  • toiminta (Työpajat)
  • työelämä (Työpaja työpaikalla)

Eri osioista voit lukea tarkemmin loppuraportista.

Tekijätiimi: Kumppanuushanke Verson materiaalit: Juha Seljänperä, Eeva Jokkala, Kaisa Kivelä, Elina Pietilä, Sofiane Azab, Tom Serratti, Antonina Varonen
Taitto ja ulkoasu: Tom Serratti
Paino: Edita Prima Oy ja KL-Kopio Oy

Kotostartti

Kotostartti (ohjaajan opas)
Verson oma ​​kortti

​​Kotostartin diaesitykset:
Tervetuloa Suomeen
Suomalainen kulttuuri ja elämäntapa
Asiointi kaupungilla
Liikkuminen Suomessa ja liikenneturvallisuus
Kauppa
Vapaa-aika ja harrastaminen
Pukeutuminen
Terveellinen ravinto
Perussairaudet ja itsehoito
Hygienia ja ehkäisy
Koulutus Suomessa
Suomen historia

Suomen kielen ohjaus

Keskusteluklubi
Etätehtävät
Sanasto
Toimintasuomi-kortit

Työpajat

Työpajat (ohjaajan opas)

Työpaja työpaikalla

Työpaja työpaikalla (päiväkirja työharjoitteluun)