Kuvituskuva, kaksi hymyilevää naista
blue background

Koulutus maahanmuuttajille

Rovalassa järjestetään koulutuksia maahanmuuttajille. Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan monenlaisia Suomessa tarvittavia taitoja. Lukutaitokoulutuksiin hakeutuu henkilöitä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta hankkia tai kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan ennen Suomeen tuloa. Koulutuksia järjestetään myös hanketoimintoina.

Suomen kieltä voi opiskella myös kansalaisopiston kursseilla. Nämä kurssit löydät Rovaniemen kansalaisopisto -välilehdeltä. Myös Moninet järjestää suomen kielen ryhmiä.

Tietosuoja

Rovalan Setlementti ry käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Kaikilla asiakastietoja keräävillä Rovalan Setlementin yksiköillä on henkilötietorekistereistä ja kameravalvontarekistereistä tietosuojaselosteet, joista käyvät ilmi tietojen käyttötarkoitus ja säilytysperiaatteet. Tietosuojaselosteisiin voi tutustua nettisivuillamme ja eri yksiköiden toimistoissa. 

Rovala-Opiston tietosuojaseloste