Rovala – oppia ja osallisuutta kaiken ikäisille 

Rovala on monien tarinoiden ja mahdollisuuksien koti. Ovet ovat avoinna kaikille ikään katsomatta ja tarjontaa on huviksi ja hyödyksi. Opi uusia tietoja ja taitoja Rovaniemen kansalaisopistossa muun muassa musiikin, käsitöiden ja kielten parissa. Rovala-Opistoon voit hakeutua opiskelemaan itsellesi uutta ammattia tai syventämään ammattitaitoasi.  

Opiskelun lisäksi löydät Rovalasta palveluita erilaisiin elämäntilanteisiin. Ikäihmisille on tarjolla monipuolisia ratkaisuja asumiseen, kuten ryhmäkoteja, tuettua vuokra-asumista ja palveluasuntoja, kuntoutusta ja fysioterapiaa sekä ateriapalveluja. Rovala palvelee myös mielenterveyskuntoutujia.  

Maahanmuuttajille on tarjolla koulutusta kotoutumisen tueksi sekä mahdollisuuksia monikulttuuriseen verkostoitumiseen ja yhdessäoloon. Lisäksi saatavilla tietoa yksilöä tukevista palveluista erilaisissa elämäntilanteissa. 

Rovala on Rovalan Setlementti Ry:n ylläpitämä organisaatio. Rovalan Setlementti on toiminut mukana ihmisten elämän muutoksessa jo vuodesta 1923 ja on osa maailmanlaajuista setlementtiliikettä. Rovalan Setlementti kehittää ja toteuttaa palveluita yhteiskunnan tarpeisiin vapaan sivistystyön, koulutuksen sekä sosiaali-, vanhus- ja nuorisotyön alueilla. 

Kuva: Studio Artica
Kuva: Studio Artica

Tietosuoja

Rovalan Setlementti ry käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti. Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja niihin on pääsy vain asianosaisilla henkilöillä. Kaikilla asiakastietoja keräävillä Rovalan Setlementin yksiköillä on henkilötietorekistereistä ja kameravalvontarekistereistä tietosuojaselosteet, joista käyvät ilmi tietojen käyttötarkoitus ja säilytysperiaatteet. Tietosuojaselosteisiin voi tutustua nettisivuillamme ja eri yksiköiden toimistoissa. 

Rovala-Opiston tietosuojaseloste