Lisätietoja taitoaineiden suunnittelijaopettaja Jouni Ylijääskö p. 040 4873 018 tai etunimi.sukunimi@rovala.fi


Tavoite
Teknisissä töissä toteutetaan toiminta-ajatusta Oppivat kädet tekemään! Kurssien tavoitteena on innostaa kaikenikäisiä kehittämään ja ylläpitämään kädentaitoja arvostamalla perinteisiä käsityötapoja sekä kannustamalla ideoimaan uusia malleja ja menetelmiä.


Esineiden valmistuminen
Harjoitustyön valmistumisaikataulu on hyvin yksilöllinen, sillä siihen vaikuttavat osallistujan tiedot, taidot ja tehokkuus sekä työn koko ja tekninen vaativuus. Kurssien opettajat auttavat töiden valinnassa ja ensimmäisiksi harjoitustöiksi on hyvä valita helppoja rakenteita ja muotoja. Osaamisen ja kokemuksen karttuessa valitaan vaativampia esinemalleja.


Materiaalipalvelu
Opintoryhmissä tarvittavia materiaaleja on saatavilla kurssipaikalta (Hallitie 23). Maksu käytetyistä materiaaleista suoritetaan opiston toimistoon tai laskutetaan (laskutuslisä 5,00 €).


Vakuutukset
Teknisen työn kursseille osallistuvia kehotetaan ottamaan vakuutus.


Perustason kurssit
Soveltuvat vasta-alkajille ja hiukan tekniikkaa harrastaneille. Kurssilla opetellaan puutyön perusteita, työstökoneiden ja käsityövälineiden käytön hallintaa. Painopiste on turvalliseen työskentelyyn harjaantuminen. Harjoitustyöt valitaan osallistujien taitojen sekä tarpeiden mukaan.


Keskitason/Kädentaitojen ylläpitokurssit
Soveltuvat perustason taidot hallitsevalle. Mahdollisuus ylläpitää ja kehittää opittuja taitoja. Syvennetään aiemmin opittua ja laajennetaan käsityön tekemisessä tarvittavaa tietotaitoa. Paneudutaan esineiden muoto- ja rakenneratkaisuihin sekä laajennetaan koneiden/käsityövälineiden monipuolista käytön osaamista.
Käytännön harjoittelu suoritetaan valmiiden työpiirustusten tai omien ideoiden pohjalta.


Erityistekniikka
Nämä kurssit keskittyvät tietyn tekniikan opiskeluun eivätkä vaadi aikaisempaa kokemusta, mikäli sitä ei ole erikseen mainittu. Laajennetaan monipuolisesti käsityötaidon ja materiaalien käytön hallintaa.