blue background

Opiskelijahuolto

Opiskeluhuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö, edistää ja ylläpitää oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia  sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on pyrkiä havaitsemaan opiskelijan hyvinvointia ja oppimista kuormittavat tekijät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja löytää  tukitoimet ja verkostot, jotka edistävät opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto: Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja kehittää yhteisöllisiä ja ennaltaehkäiseviä opiskelijahuollon palveluja opiskelijan ja opiskeluyhteisön terveyden turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja  seuraamiseksi.

Yksilökohtainen opiskelijahuolto: Yksilökohtaista opiskelijahuoltoa toteutetaan opiskelijaterveydenhuollon, kuraattori- ja psykologipalvelujen sekä  monialaisen asiantuntijaryhmän toimesta. Yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa  asiantuntijaryhmässä. 

Rovala-Opistossa tarjotaan erityisopetusta ja opinto-ohjausta. Rovala-Opiston erityisopetuksen tavoitteena on tukea ja edistää erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opinnoissa edistymistä sekä valmistumista ammattiin. Oppilaitoksen  opetussuunnitelman mukaan  jokaisella opiskelijalla tulee olla erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua  koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin, työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena.  Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa opintopolun kaikissa vaiheissa. Tavoitteina on, että opiskelija ottaa vastuun itsestään myös muuttuvissa elämäntilanteissa ja valmistuu tavoiteajassa sekä työllistyy tai sijoittuu  jatko-opintoihin.

Opiskeluterveydenhuolto (Rovaniemen kaupungin sivut)