Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämä Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto hakee toimintaansa mukaan uusia vapaaehtoisia sovittelijoita. Sovittelutoimisto järjestää rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnan peruskurssin 12.9. -25.11.2023 välisenä aikana.

Sovittelutoiminta lyhyesti

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelua koskeva laki (1015/2005) tuli voimaan vuoden 2006 alusta. Sovittelu on maksutonta ja luottamuksellista palvelua, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa, selvittää asiaa rakentavalla tavalla, vaikuttaa itse oman asiansa ratkaisuun ja sopia mahdollisten vahinkojen korvaamisesta. Sovittelu voidaan toteuttaa vain sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun ja ymmärtävät siinä tehtävien ratkaisujen merkityksen.

Aloitteen sovittelusta voi tehdä sovittelutoimistoon rikoksen tai riidan osapuoli, poliisi, syyttäjä, alaikäisen huoltaja tai muu viranomainen. Sovitella voidaan mm. vahingontekoja, pahoinpitelyjä, varkauksia, näpistyksiä, riita-asioita ja alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia. Sovittelun hyötyjä ovat mm. se, että asianomistajarikoksissa osapuolten välinen rikos voidaan sopia lopullisesti ja virallisen syytteen alaisissa rikoksissa saavutettu sovinto voidaan huomioida syyteharkinnassa tai sovittelusopimus voidaan ottaa huomioon mahdollista rangaistusta mitattaessa.

Sovittelutoiminnan peruskurssi 12.9. – 25.11.2023 Rovaniemellä

Sovittelutoiminta nojaa vahvasti vapaaehtoisiin. Sovittelutoimisto koordinoi ja ohjaa vapaaehtoisia sekä välittää sovittelutapauksia vapaaehtoisille sovittelijoille. Vapaaehtoiset sovittelijat hoitavat aina työpareina sovittelutapausta. Vapaaehtoisille sovittelijoille järjestetään jatkuvaa koulutusta ja työnohjausta ja tehdystä vapaaehtoistyöstä maksetaan kulukorvausta.

12.9.-25.11.2023 Rovaniemellä toteutettava sovittelutoiminnan peruskurssi kestää noin 54 tuntia ja se on kurssilaisille maksuton. Kurssi on tarkoitettu Rovaniemeläisille, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan vapaaehtoisina rikos- ja riita-asioiden sovittelijoina. Kurssin osallistujat valitaan haastattelun perusteella. Kurssin kouluttajina toimivat sovittelutoiminnan ammattilaiset ja paikalliset yhteistyökumppanit.  

Kurssista kiinnostuneet voivat pyytää kurssihakemuksen sovittelutoimistosta sähköpostitse sovittelu@rovala.fi  tai puhelimitse puh. 040 7236 721 viimeistään ma 14.8.2023 mennessä. Kurssihakemuksen tulee olla palautettuna sovittelutoimistoon sähköpostitse viimeistään ti 15.8.2023 mennessä. Kurssihakemusten perusteella sovittelutoimisto valitsee haastatteluun kutsuttavat. Haastattelut järjestetään elokuun loppupuolella. Kurssin osallistujat valitaan haastatteluiden perusteella.  Kurssille otetaan enintään 10 osallistujaa.