Rovalan logon silmu

Tiedote 20.3.2024

Syynä toiminnan alas ajamiseen on kiinteistöjen suuret peruskorjaustarpeet ja vaadittavien toimien kalleus. Kattavan peruskorjauksen kustannusarvio olisi useita miljoonia euroja ja uuden Palosalmikodin rakentaminenkin olisi niin kallis, että siihen ei Rovalan Setlementillä ole varaa. Näitä investointeja olisi vaikeaa saada maksettua takaisin kohtuullisella takaisinmaksuajalla.


Toinen merkittävä syy on henkilöstön saatavuusongelmat. Hoiva-alan osaajista on suuri puute alueella. Palosalmikotiin matkaa on Rovaniemen keskustasta n 45 km eikä julkisilla kulkuneuvoilla kulkeminen ole käytännössä mahdollista. Työmatkakustannukset ovat nousseet usein kynnyskysymykseksi, kun rekrytointitilanteessa henkilö valitsee työpaikkaansa keskustan tuntumassa olevaan toimipisteen ja Palosalmikodin välillä.

Asukkaita Palosalmikodissa on tällä hetkellä n. 25 ja heidän uusien kotiensa valinnassa pystytään toivottavasti huomioimaan kunkin ihmisen yksilölliset seikat.


Palosalmikodin henkilöstölle pyritään tarjoamaan työtä muissa Rovalan Setlementti ry:n toimipisteissä. Sijoittamisessa pyritään huomioimaan kunkin työntekijän osaaminen ja omat henkilökohtaiset kehittymis- ja kouluttautumissuunnitelmat.

Tämä toiminnan lakkaaminen on suuri menetys, koska Rovalan Setlementin perustamiseen liittyy vahvasti metsätyömiestyö ja metsätyömiesten elinolojen parantaminen 1920-luvulta lähtien. Palosalmen metsätyömieskoti perustettiin 1949. Perustamisvaiheessa asukkaita oli 12, mutta kodin laajentaminen oli jo suunnitelmissa ja myös toteutuikin nopeasti.


Palosalmen metsätyömieskoti toimi n. v. 1949-2000 toimintafilosofiansa mukaisesti kotina ikääntyneille metsien miehille. Jo 1930-luvulta lähtien havaittiin, että eläköityneiden ja työkyvyttömien metsätyömiesten joukossa oli suuri määrä ihmisiä, joilla ei ollut perhettä eikä pysyvää asuinpaikkaa. He olivat kulkeneet savotoilta savotoille, vain savottakämpät kotinansa. Palosalmi on aina ollut kodinomainen, ei laitos. Kodin periaatteet, liikkumisen vapaus ja itsenäinen tekeminen ovat olleet alusta saakka tärkeitä periaatteita.


Palojärven rannalla, 45 km Rovaniemeltä Pelloon menevän tien varrella sijaitsevan kodin asukaskunta ja toiminta ovat hiljalleen muuttuneet 2000-luvulta alkaen. Koti toimi viime aikoina Palosalmi-kotina ikääntyville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Palosalmi-kodin päämääränä on ollut edistää ja tukea ikääntyvien mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kodinomaista asumista maaseutumiljöössä tarjoamalla yksilöllisiä, ympärivuorokautisesti valvottuja ja turvallisia asumis-, hoiva-, kodinhoito-, virkistys- ja asiointipalveluja sekä huolehtia heidän fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.


Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Eero Pentti eero.pentti@rovala.fi, puh. 040 168 1550.
Rovalan Setlementti ry:n toiminnoista on saatavilla lisätietoa osoitteesta www.rovala.fi