Oikeustiede on oikeusjärjestyksen tutkimista ja systematisointia sekä tulkintasuositusten antamista voimassa olevasta lainsäädännöstä. Oikeustieteiden opiskelu vaatii suurta panostusta ja lukuisia uhrattuja työtunteja. Oikeustieteen opinnot suoritettuaan opiskelija voi suuntautua esimerkiksi tuomarin, asianajan tai syyttäjän tehtäviin. Juristin työllistymismahdollisuudet ovat yleisesti ottaen hyvät ja oikeustieteellinen onkin siksi erittäin tavoiteltu opinahjo. Suomen laajuisesti oikeustieteitä opiskelemaan hakikin vuoden 2022 keväällä yli 4000 hakijaa, joista vain murto-osa pääsi aloittamaan opintonsa syksyllä. Kilpailu koulupaikasta on kova.

Pääsykokeiden vähimmäispisteraja opiskelemaan pääsemiseksi oli 50 pistettä, joka vaatii laajamittaista koemateriaalin pänttäämistä. Joka vuosi pääsykoekirjallisuus julkaistaan huhtikuun loppupuolella ja aikaa kokeeseen valmistautumiselle on tyypillisesti noin neljä viikkoa. Moni kokee prosessin ja kouluun pääsemisen lähes mahdottomaksi. Onneksi erilaisia reittejä oikeustieteelliseen pääsemiseksi on kuitenkin nykyään kolme. Aikaisemman pelkän pääsykokeen rinnalle on kehitetty sekä todistusvalinta että avoimen väylän valinta.

”On erittäin hyvä asia, että avoimen väylä on nykyään yksi mahdollisuus oikikseen pääsemiseksi ja että paikkoja on jatkuvasti lisätty. Esimerkiksi meillä Rovalassa suoritetut avoimen opinnot luetaan kokonaisuudessaan hyväksi sitten tiedekunnassa. Tämä nopeuttaa tietenkin myös valmistumista.” kertoo Rovalan oikeustieteen linjan vastaava opettaja Eevi Väkevä.

Avoimen yliopiston kurssien suorittaminen on hyvin perusteltua ja järkevää myös pääsykoetta ajatellen. Mitä enemmän oppilas kartuttaa tietoa eri oikeudenaloista, sitä paremmin hän ymmärtää myös pääsykoemateriaalin sisällön, jolloin ulkoa pänttäämisen määrä vähenee tai ainakin helpottuu. Näin oppilas käytännössä maksimoi mahdollisuutensa päästä sisälle, joko pääsykokeen tai avoimen väylän kautta. Lapin oikeustieteellisen avoimen väylähakukelpoisuus edellyttää 45 suoritettua opintopistettä ja vähintään 3 keskiarvoa. Tämä on mahdollista saavuttaa yhden lukuvuoden aikana, mutta tämä vaatii kovaa työntekoa.

”Oikeustieteen opiskelu on tyypillisesti hyvin itsenäistä ja yksinäistäkin hommaa. Yhteen kurssiin kuuluu yleensä muutamina päivinä suoritettavat luennot ja tämän jälkeen pidetään kirjallisuustentti. Meillä Rovalassa opiskelu on käytännössä päinvastaista. Joka arkipäivä tapahtuvan opetuksen tavoitteena on antaa mahdollisimman paljon eväitä sekä tenteissä että tulevassa pääsykokeessa menestymiseen ja tarjota sekä opettajien että kanssaopiskelijoiden vahva tuki rankan opiskelun helpottamiseksi. Tämä on näkynyt hyvin oppilaiden koesuoriutumisessa.” Eevi täydentää.

Oikeustieteen opinnot kannattaa aloittaa jo elokuussa, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä hypätä mukaan opiskelemaan. Välivuosi kannattaa käyttää hyödyksi ja rakentaa järjestelmällisesti tulevaisuuden unelmauraa jo ennen tiedekuntaan pääsyäkin.