Käsiteollinen muotoilulinja I, 12 ov

Koulutuksen kesto: 2.9.-29.11.2024, syysloma vko 42
Opettaja: Juha Seppälä

Oletko kiinnostunut

 • tuotesuunnittelusta ja muotoilusta
 • oman tuotteen jatkokehittämisestä ja testaamisesta
 • kädentaitojen kehittämisestä?

Rovala-Opiston uudella käsiteollisella muotoilulinjalla oppiminen tapahtuu käytännönläheisesti opettajien ohjauksessa. Opinnot sisältävät mm yhteisiä teoriaosuuksia, itsenäistä työskentelyä, tutustumiskäyntejä, ryhmätyöskentelyä ja käytännön pajatyöskentelyä (Rovalan tiloissa Hallitiellä). Osallistujat laativat koulutuksen edetessä kaikesta työskentelyyn ja opiskeluun liittyvästä henkilökohtaisen portfolion. Tämä mahdollistaa löytämään polun omalle kehittymiselle ja mahdollisesti jatko-opiskelulle. 

Tavoitteet

Käsiteollinen muotoilulinja kehittää tuotteiden suunnittelussa ja valmistamisessa käytettävien prosessien hallintaa ja tietämystä. Työskentelyssä korostetaan työturvallisuuden merkitystä ja laadukkaan tuotteen valmistamiseen vaadittavaa osaamista. Opiskelija kehittää ja laajentaa osaamistaan omalta lähtötasoltaan tavoitteellisesti. Pajatyöskentelyn vaiheet, ryhmän tuki ja innostava ympäristö antaa hyvät mahdollisuudet kehittää työnalla olevia tuotteita.  

Sisältö

 • Tuotesuunnittelun prosessit
 • Luova ajattelu ja tuotteen suunnittelua ryhmässä
 • Esineen esteettisen, visuaalisen ja käyttötarkoituksen ulottuvuudet
 • Esine- ja käsityökulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Opiskelijoiden omat projektit ja niiden jatkokehittäminen
 • Materiaali-, työväline- ja työmenetelmien tunteminen / tietäminen sekä hallinta / osaaminen
 • Käsiteollisen tuotteen ekologisuus, kestävyys ja laadun merkitys
 • Kestävä kehitys ja tuotteen elinkaari
 • Työturvallisuus ja turvallinen työskentely
 • Henkilökohtaisen portfolion rakentaminen

Hakeminen opintoihin

Käsiteollinen muotoilulinja I soveltuu eri-ikäisille, peruskoulun suorittaneille, myös jo aiemmin käsiteollisuusalan opintoja suorittaneelle täydennyskoulutuksena. Kysy lisätietoja opiston toimistosta.

Sähköinen haku.

Hakeminen 8.8.2024 mennessä.

Opintomaksut:

100,00 €/vko sisältää opetuksen ja lounaan.

Materiaalimaksut omakustanteiset.

Opintoihin voi hakea opintotukea.

Ota yhteyttä:

040-4873010 toimisto
rovala-opisto(at)rovala.fi